OECD CELE

Centre for Effective Learning Environments (CELE), 

CELE er en forkortelse for Centre for Effective Learning Environments. Hovedformålet med CELE er å fremme internasjonalt samarbeid og utvikling i forhold til å skape gode og fremtidsrettede læringsmiljøer, som igjen vil bidra til å fremme gode læringsprosesser og styrke læringsutbytte.

Norge har deltatt i CELE-nettverket siden 2015. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har det faglige og administrative ansvaret for medlemsskapet. Skoleeierne er representert gjennom KS.

Nyheter og informasjon fra CELE vil i hovedsak bli presentert og publisert her på nettsidene for fysisk læringsmiljø.

Lenke til nettider her: OECD CELE   

15.11.2016

LEEP er en forkortelse for The Learning Environments Evaluation Programme. Gjennom LEEP arbeider CELE (Centre for Effective Learning Environments) med å utvikle instrumenter og analyseverktøy som kan gi skoleledere, skoleutviklere, forskere og skoleeiere informasjon og ny innsikt om hvordan inversteringer i fysisk læringsmiljø påvirker læringsutbytte, helse og trivsel/sosial velvære.

14.11.2016

I forrige uke gjennomførte OECD sitt 4. møte for National Experts on Effective Learning Environments. New Zealand Ministry of Education var vertskap for konferansen som ble gjennomført i Auckland. Konferansedeltagerne besøkte flere skoler under oppholdet, blant annet i Christchurch som bare få dager etter ble rammet av et kraftig jordskjelv.

08.09.2016

Det italienske skoleministeriet MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) melder at den internasjonal konferansen SPACE FOR LEARNING: Bridging innovation and safety in school buildings, vil holde sted i Roma 26.-28. juni 2017.

08.09.2016

New Zealand Ministry of Education har påtatt seg å være vertskap for det 4. møte for OECD Group of National Experts on Effective Learning Environments (GNEELE). Seminaret gjennomføres 6.-11. November 2016 i hovedstaden Auckland.

06.09.2016

Det italienske skoleministeriet MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) avlyser den internasjonal skolekonferansen for fysisk læringsmiljø, som etter planen skulle holdes 27.-28. september i Roma.

07.10.2015


OECD, ved Centre for Effective Learning Environments (CELE) og den europeiske investeringsbanken (EIB), opprettet i 2011 en database for presentasjon av eksemplariske skole- og universitetsanlegg.

 Forkortelsen OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development (På norsk:  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). 

 

   

CELE er en forkortelse for Centre for Effective Learning Environments.
Norsk medlemskap siden 2015.

 

Send oss en henvendelse