Prosjektering

Les mer om:

Når kommunen skal planlegge og gjennomføre bygge- og/ eller anleggsarbeider vil dette innebære innkjøp av varer og tjenester som er omfattet av "Lov om offentlige anskaffelser" og tilhørende forskrift.

>Les mer her

På grunnlag av vedtatt funksjons- og arealprogram blir det utarbeidet et skisseprosjekt, gjerne som resultat av alternativstudier. Alle som er aktive i prosjekteringen, også brukerne, bør delta i en felles bevisstgjøringsprosess knyttet til visjoner og målformuleringer for prosjektet.

>Les mer her

Det vil være en fordel å få vurdert skolens behov for innredning i nær sammenheng med utarbeidelsen av funksjons- og arealprogrammet. Plan for innredning og møblering kan på begynnes allerede i skissefasen. Den bør i hvert fall være med i forprosjektet. Detaljutforming av innredningen bør samordnes med detaljutforming av bygget. Dette forutsetter nært samarbeid mellombyggeier, brukere og arkitekter.

>Les mer her

Send oss en henvendelse