Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging omhandler og tar vidt for seg tema som faller inn under planlegging av barnehage- og skoleanlegg. Her spenner det vidt fra planlegging og utforming av det enkelte inne- og uterom til de store strukturplaner på kommune- og fylkeskommunenivå.

Innholdet på sidene her er delt inn i følgende hovedområder:

Barnehage- og skolestruktur

Dette menyvalget er relatert til utredning og planlegging av barnehage-/skolebehovet i kommuner og fylkeskommuner, dvs. fasen før konkrete byggeprosjekter skal detaljplanlegges og prosjekteres.

Byggeprosjekter

Dette området tar for seg ulike trinn og faser i planleggingsfasen for nye barnehage- og skoleanlegg. 

Utforming

Innholdet som finnes under dette menyvalget er relatert til den fysiske utforming av barnehage- og skoleanlegget.

Inneklima, drift og bruk

Dette menyvalget gjelder barnehage- og skolebygg etter at de er overlevert og tatt i bruk.
Anlegget danner den fysiske rammen for all virksomhet som foregår i bygget, og legger rammebetingelser for læring, helse, miljø og trivsel.

 

Prosjektplanlegging, illustrasjonsfoto (FLM Udir)