Renhold

Et godt renhold er viktig for inneklimaet og trivselen på skolen. Et godt renhold stiller krav til renholderne og renholdsmetodene som brukes. Et godt renhold stiller imidlertid også krav til ansatte og elever som gjennom sin bruk av byggene kan redusere behovet for renhold.

25.04.2014

Helsedirektoratet har utarbeidet forskrifter med veiledninger som blant annet gjelder for renholdet i skoler og barnehager. "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler" ble sist oppdatert i 2014.

07.02.2012

Renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene, et godt innemiljø og ivaretakelse av materielle verdier. For å nå disse målsettingene bør renholdet gjennomføres etter en plan. Byggforskseriens blad 700.212 «Renhold i skoler og barnehager» gir råd og anbefalinger for effektivt og kvalitetsbevisst renhold i skoler og barnehager. Her beskrives renholdsplan som en systematisk beskrivelse av renholdsarbeidet i en bygning.

07.02.2012

Behovstilpasset dagrenhold i renholdsteam er blitt viktige stikkord for renhold av skoler. Dette skjer ved at renholderne på det enkelte anlegget er organisert i ansvarlige team som selv bestemmer hvordan renholdet skal legges opp og prioriteres fra dag til dag.

07.02.2012

For å oppnå rasjonelt renhold er det viktig at forholdene blir lagt vel til rette allerede under planleggingen av bygningen. Det er også viktig at bygningen blir jevnlig og godt vedlikeholdt. Omtrent halvparten av renholdskostnadene går med til renhold av gulv. Det er derfor viktig å velge gulvbelegg med omhu.

Tema:
Renhold og helse i skole og barnehage

Norges astma og allergiforbund

Slik får du bedre hygiene i barnehagen
Lenke til artikkel på www.barnehage.no

Send oss en henvendelse