Svartjeneste

Svartjenesten er opprettet for at nettstedets brukere skal kunne få svar på faglige spørsmål knyttet til utvikling av fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Tjenesten er ment som et supplement til nettportalen.

Du kan enten henvende deg ved å sende e-post til 
Siv.Stavem@norconsult.com  eller espen.storstrand@norconsult.com 
eller henvende deg direkte til disse på telefon.

Skoleplanlegger Siv Stavem, Norconsult AS Tlf: 45401288
Skoleplanlegger Espen Storstrand, Norconsult AS Tlf: 91634342

 

Svartjenesten er en førstelinjetjeneste. Det legges vekt på snarest mulig å etablere en dialog mellom rådgiver og bruker slik at problemstillinger blir avklart og rådgiver kan gi råd om den videre fremgangsmåte, om ikke fullstendig svar kan gis ved første samtale.

 

Send oss en henvendelse