Svartjeneste

Svartjenesten er opprettet for at nettstedets brukere skal kunne få svar på faglige spørsmål knyttet til utvikling av fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Tjenesten er ment som et supplement til nettportalen.


Tillegg 30.12.2019:

Fra 2020 omlegger Utdanningsdirektoratet sitt arbeid med fysisk læringsmiljø

Direktoratet er i gang med å bygge opp en egen side om fysisk læringsmiljø på udir.no. Universell utforming vil være et av flere temaer på denne siden. Utviklingen skjer i samarbeid med relevante aktører som blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 

Les mer her