Takk for deltagelse i evaluering

Årets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø ble avholdt i Tønsberg 22.-23. september. Etter konferansen ble det sendt ut evalueringsskjema til alle deltagere og bidragsytere, og vi mottok omkring 60 tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingene inneholder både ris og ros i forhold til innhold, fasiliteter og gjennomføring. Samlet sett gir tilbakemeldingene nyttige innspill i forhold til hvordan vi kan gjøre konferansen enda bedre i fremtiden.
Flere respondenter har benyttet anledningen til å skrive inn meldinger i kommentarfeltene. Klarest er tilbakemeldingene i forhold til lydkvaliteten i plenumssalen. Det er særlig de som satt bakerst i salen som gir uttrykk for at lyden ikke var god. Enkelte gir uttrykk for at det var uheldig at ikke alle konferansedeltagerne fikk bo på samme hotell.

Vi i konferansekomitèen vil nok en gang få benytte anledningen til å takke alle som var med å bidra til at også denne konferansen kom vel i havn. En spesiell takk til alle som har tatt seg tid til å svare på evalueringsskjema.

Neste nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler vil bli arrangert høsten 2016. Vi kommer tilbake med informasjon om tid og sted for konferansen straks dette er klart.