Temperatur

Det kan være svært ubehagelig å oppholde seg inne i barnehagen eller skolen når det er for varmt eller for kaldt der. Ofte er det stor individuell variasjon i behov når det gjelder termisk innemiljø, så det kan være vanskelig å tilfredsstille alle. Hvilken aktivitet man holder på med og bekledning påvirker også opplevelsen av temperaturen inne.

Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at innetemperaturen normalt ligger mellom 20 og 22 grader. Hvis innetemperaturen overstiger 22oC i fyringssesongen, bør den senkes. 

19.01.2018

Det kan være svært ubehagelig å oppholde seg inne i barnehagen eller skolen når det er for varmt eller for kaldt der. Ofte er det stor individuell variasjon i behov når det gjelder termisk innemiljø, så det kan være vanskelig å tilfredsstille alle. Hvilken aktivitet man holder på med og bekledning påvirker også opplevelsen av temperaturen inne.

18.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehager og skoler, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §19 omhandler Inneklima/luftkvalitet, herunder også temperaturregulering.

18.01.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan følge med på om temperaturforholdene i klasserommet eller avdelingen er tilfredsstillende.

02.01.2018

Oppvarming og varmekilder påvirker innemiljø og helse. Hvilke varmekilder bør vi velge, og hvordan påvirker ulike varmekilder inneklimaet?