Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet


Et vesentlig bidrag til utbygging av idrettsanlegg har siden 1948 vært fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping A/S. Pengene blir forvaltet gjennom Kulturdepartementet som med hjemmel i Kgl. res av 3. april 1987, bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte (spillemidler) til delfinansiering av idretts- og nærmiljøanlegg som er tilknyttet skoleanlegg, eller inngå samarbeid om delt finansiering med andre aktører som for eksempel idrettslag. Ved å utnytte slike muligheter vil det ofte være mulig å utvide arealrammene for byggeprosjektet til gjensidig nytte for flere parter.

Det er mange ulike utforminger av slike anlegg, men for å få spillemidler er det bestemte krav og retningslinjer som må tilfredsstilles. Nyttig informasjon om finansiering og utforming av flerbrukshaller og nærmiljøanlegg finnes i Kulturdepartementets egne veiledere: 

 

Tilbake til hovedside Finansiering her

Send oss en henvendelse