Utearealer

Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmijøets aktivitetstilbud, både mhp sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som helheten må ivaretas på en god måte. Sidene under dette temaet beskriver vanlige bruksområder og gir eksempler på hvordan uteanlegget kan gis en best mulig funksjonell og estetisk utforming.

Universell utforming av uteområder; - se under Universell utforming.

Bildet: Uteområde ved Ulsmåg skole, Bergen kommune (Foto: FLM Udir)

 

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

02.06.2016

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte Det norske hageselskap i 2012 en rekke rådgivningsoppdrag i den hensikt å bidra til utvikling av gode uteområder for skoler. Rapportene var ment å fungere som utgangspunkt for diskusjon og som underlag for en eventuelt mer detaljert planlegging. 

23.03.2015

En ny studie viser at barnehagebarn ikke er mer fysisk aktive ute enn inne. Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, høyskolelektor Hilde Nancy Skaug og førstelektor Heidi Osnes, har i sin forskning ikke funnet noen forskjell på intensiteten på inne- og utelek.

22.01.2015

Et skoleanlegg med et naturlig og grønt preg bryter med de kjente asfalterte skoleplassene. En bekk eller fonteneelementer med rennende eller sprutende vann kan inspirere til lek, gi skolegården kunstneriske innslag, bidra til å gi skolen et eget særpreg og skape alternative undervisningsrom.

07.10.2010

- om behovet for arealnormer og virkemidler.

Helsedirektoratet utarbeidet i 2003 rapporten "Skolens utearealer, om behovet for arealnormer og virkemidler". Hovedfokus i rapporten er skolegården, det vil si elevenes bruksareal.

18.01.2010

Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og potensiale som det utvidede klasserommet; et sted for læring og utvikling. I 1999 gav Oslo kommune ved Utdanningsetaten, eller Skoleetaten som det dengang het, ut en idè og erfaringsrapport basert på programmet Forbedring av skolegårdene i Oslo.