Utenlandske skoler

Under denne kategorien presenteres et utvalg skoler lokalisert utenfor Norges grenser.

Hovedmomentene i en presentasjon av de utenlandske skolene er generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer, verkstedsarealer og praksisarealer, fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

15.11.2016

Het Perron School i Dronten har fått navnet sitt etter jernbanestasjonen som er nærmeste nabo til skolen. Skolen åpnet til høstsemesteret 2016 og har plass til omkring 800 elever. Skolen tilbyr videregående utdanning innen VMBO, - grunnleggende og spesialiserte yrkesfag for elever i alderen 12-18 år.