Videregående skoler

Under denne kategorien presenteres et utvalg videregående skoler.

Hovedmomentene i en presentasjon av videregående skoler er generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer, verkstedsarealer og praksisarealer, fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

11.04.2019

Sentralt i Oslo ligger Edvard Munch videregående skole. Tidligere har Statens Håndverk og Kunstindustriskole holdt til i den historiske bygningen, og i 2015 åpnet dørene for videregående elever. Skolens forløper var Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania som stod ferdig i 1818, hvor Edvard Munch selv var elev i 1880-årene. 

12.06.2018

Jessheim videregående skole ble etablert i 1972. Etter årtusenskiftet var det klart at skolebygget ikke lenger tilfredsstilte tidens krav, og det ble vedtatt å bygge ny skole.

07.11.2017

Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt i Trondheim høsten 2013. Strinda vgs. ble en helt ny skole som skulle samle elever fra tre andre videregående skoler i Trondheim: Ladejarlen vgs på Lade ble lagt ned og elevene flyttet til Strinda, linjen for helse- og oppvekstfag fra Charlottenlund vgs ble også flyttet til Strinda, samt utdanningsprogrammene ved gamle Strinda vgs.

06.06.2016

De to videregående skolene på Bryne, Bryne vidaregåande skule og Time vidaregåande skole, ble slått sammen til Bryne vidaregåande skule i 2014. Byggearbeidene ved det nye skolebygget startet opp i august 2012, og de to første byggene ble tatt i bruk i juni 2015. Et tredje bygg skal ferdigstilles sommeren 2017. Samlet areal for skolen blir ca. 28.000 kvm, og skolen får plass til 1.550 elever.

15.02.2016

Færder videregående skole flyttet inn i nye lokaler til skolestart august 2014. Skolen har en flott beliggenhet på en gammel industritomt ved kanalen sentralt i Tønsberg. 

30.10.2015

Ullern videregående skole holder til i de første to etasjene i nye Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI).  I resten av bygget er Kreftregisteret, ulike avdelinger ved Oslo universitetssykehus samt Oslo Cancer Cluster Inkubator og en rekke bedrifter som utvikler innovativ kreftbehandling. Den nye skolen ligger omtrent på samme sted som den som ble revet i mai 2012. Nye Ullern vgs er et OPS-samarbeid. 

12.03.2015

Amalie Skram videregående skole stod klar til skolestart høsten 2014, og er en sammenslåing av sentrumsskolene Bergen Handelsgymnasium, Bjørgvin vgs. og Tanks vgs. Skolen har en elevkapasitet på ca.1000 elever og har ca. 130 ansatte.

27.10.2014

Hadeland vgs ligger i Gran sentrum i Gran kommune, skolen har ca 900 elever og 185 ansatte. Skolen stod ferdig nybygd i 2012 og var en sammenslåing av tre skoler på Gran, Brandbu og Roa. 

05.06.2014

Thor Heyerdahl vgs. er bygget på et tidligere industri- og fabrikkområde. Det har imidlertid vært skole her fra midten av forrige århundre. For arkitektene fikk dette møtet mellom nytt og gammelt en klar synergieffekt: et område som skulle sprudle av liv! Utgangspunktet for strategien var først og fremst en generell opprydding og omstrukturering av området.